NFPA 13 มาตรฐานการติดตั้งระบบสปริงเกอร์

by Tracey Grant
99 views
1.NFPA 13มาตรฐานการติดตั้งระบบสปริงเกอร์

NFPA 13 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบสปริงเกอร์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการด้านความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานนี้มีความสำคัญอย่างมากในการปกป้องอาคารและคนในอาคารจากอัคคีภัย โดยเฉพาะในกรณีของเพลิงไหม้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

วัตถุประสงค์และขอบเขต

2.เพื่อให้แน่ใจว่าการระงับอัคคีภัยมีประสิทธิผล ปกป้องทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมายหลัก คือ การสร้างชุดกฎระเบียบที่สอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าการระงับอัคคีภัยมีประสิทธิผล ปกป้องทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

พื้นฐาน

เกณฑ์การทำงานปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เกณฑ์นี้สร้างขึ้นจากหลักการทางวิศวกรรมที่เข้มงวด ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการทดสอบที่ครอบคลุมและได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ภาคสนามเป็นเวลาหลายปี

ข้อจำกัด

ความพิเศษเฉพาะตัว

แม้ว่า NFPA 13 พยายามที่จะครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ มากมาย แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงหรือความท้าทายจากอัคคีภัยทุกประการได้

การปรับตัว

เป็นส่วนสำคัญของการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับเหมาระบบดับเพลิงอาจจำเป็นต้องตีความ ปรับเปลี่ยน หรือแสวงหาแนวทางเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือเฉพาะทางเป็นพิเศษ

2. ประเภทของระบบสปริงเกอร์

3.ประเภทของระบบสปริงเกอร์ .jpg

ระบบท่อเปียก

การใช้งาน

อุปกรณ์และเครื่องมือในสถานการณ์ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากอุณหภูมิสูงนั้นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์

ข้อดี

ตอบสนองทันทีระหว่างเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลาและพร้อมสำหรับระบายออกทันที

ระบบท่อแห้ง

การใช้งาน

ถูกออกแบบพื้นที่ที่มีอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อป้องกันและมั่นใจว่าท่อจะไม่แตกเนื่องจากน้ำที่แข็งตัว

ประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อเราเปิดใช้งานระบบที่มีการใช้งานอากาศอัดหรือไนโตรเจนเป็นส่วนหนึ่ง อากาศอัดหรือไนโตรเจนถูกปล่อยออกมาก่อนที่น้ำจะระบายออกจากระบบ มักมีความยาวประมาณ 30 ถึง 60 วินาที

ระบบชะลอน้ำเข้า

จุดพิจารณา

ระบบนี้มีความจำเป็นในการตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งระบบต้องสามารถเปิดใช้งานหัวฉีดสปริงเกอร์ได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องการ

ข้อได้เปรียบ

การลดโอกาสในการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณา เนื่องจากในบางกรณีการปล่อยน้ำโดยไม่ตั้งใจอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ศูนย์เก็บข้อมูลหรือห้องสมุด

4.ระบบเปิด

ระบบเปิด

การใช้งาน

การออกแบบพื้นที่ที่มีอันตรายสูงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น โรงเก็บเครื่องบินหรือสถานที่จัดเก็บสารเคมี

ข้อดี

การที่สปริงเกอร์ทั้งหมดเปิดอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเปิดใช้งานระบบ สปริงเกอร์จะระบายพร้อมกันส่งผลให้มีน้ำปริมาณมหาศาลไปยังพื้นที่

3. การจำแนกอาคาร

5.เกณฑ์การจำแนกประเภท

เกณฑ์การจำแนกประเภท

ปัจจัยในการวิเคราะห์

การจำแนกประเภทเป็นกระบวนการที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในสถานที่ที่เราอาศัยหรือทำงานอยู่ เวลาที่เราพูดถึงการประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ มีปัจจัยหลายประเภทที่ต้องพิจารณา เช่น ปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นไปได้ภายในอาคาร ความสามารถในการติดไฟของสิ่งของภายใน และอัตราการปล่อยความร้อน เพื่อทำให้การประเมินเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรจัดเรียงบทความเป็นขั้นตอน

แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น อันตรายเล็กน้อย อันตรายทั่วไป อันตรายพิเศษ

สินค้าโภคภัณฑ์

คำจำกัดความ

การจัดเก็บสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในแง่มุมสำคัญในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงสินค้าที่ประกอบด้วยสินค้าที่มีความหลากหลาย รวมถึงวัสดุที่มีความร้อนสูงเช่นพลาสติก สินค้าบรรจุกล่อง หรือกระดาษที่ติดไฟง่าย การจัดเก็บสินค้าเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ประเภทของสินค้า

การออกแบบสปริงเกอร์ในการผลิตสินค้ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทมีความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ประเภทของสินค้าและความต้องการของการจัดเรียงสปริงเกอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดลักษณะและโครงสร้างของสปริงเกอร์ ดังนั้น ข้อกำหนดการออกแบบสปริงเกอร์สามารถกำหนดได้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแบบพิเศษต่างๆ

4. แนวทางการออกแบบ

6.วิธีการออกแบบสปริงเกอร์jpg

ในส่วนนี้เราจะกำหนดความหนาแน่นของน้ำที่ต้องการใช้ (มักจะอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.3 gpm/sq.ft.) ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอันตรายที่เราต้องการจัดการ กำหนดความหนาแน่นของน้ำที่ต้องการเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำในต่างๆ การคำนึงถึงประเภทของอันตรายและความต้องการของการใช้น้ำจะช่วยให้เราสามารถจัดการและใช้งานน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการออกแบบสปริงเกอร์

การออกแบบสปริงเกอร์สำหรับห้องขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางฟุต เป็นการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของห้องนั้นๆ โดยเฉพาะ การออกแบบนี้มีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่อับอากาศ

5. การจัดประเภทสปริงเกอร์ตามอุณภูมิ

7.การจัดประเภทสปริงเกอร์ตามอุณภูมิ 

ในส่วนนี้เราจะจัดประเภทของสปริงเกอร์ตามอุณหภูมิในการเปิดใช้งานของสปริงเกอร์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อประโยชน์ด้านการออกแบบและใช้งาน การจัดประเภทสปริงเกอร์ตามอุณหภูมิการเปิดใช้งานเป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกใช้สปริงเกอร์ให้เหมาะสมกับแวดวงและโครงการที่ต้องการใช้งาน เพื่อให้สปริงเกอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม

ตำแหน่งการติดตั้ง

สปริงเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายในการติดตั้งและการใช้งาน แต่ละแบบมีความเหมาะสมตามความต้องการทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันการเลือกวิธีติดตั้งสปริงเกอร์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการและความต้องการในการควบคุมแรงดันและการเคลื่อนไหว การออกแบบและการติดตั้งสปริงเกอร์อย่างถูกต้องจะช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในสถานที่และโครงการที่แตกต่างกัน

ประสิทธิภาพของสปริงเกอร์

แม้ว่าสปริงเกอร์แบบมาตรฐานมักจะปกป้องพื้นที่ได้ถึง 225 ตารางฟุต แต่สปริงเกอร์บางรุ่นสามารถป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 400 ตารางฟุต ซึ่งความสามารถในการป้องกันขนาดพื้นที่นี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการจำแนกประเภทของความเป็นอันตรายที่ต้องการควบคุมการออกแบบและการเลือกใช้สปริงเกอร์ที่เหมาะสมอาจช่วยให้การควบคุมความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การติดตั้งโดยเว้นระยะ

8.การติดตั้งโดยเว้นระยะ 

ระยะห่าง

เมื่อต้องการติดตั้งสปริงเกอร์ในสถานที่ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง การเว้นระยะห่างขั้นต่ำระหว่างสปริงเกอร์และสิ่งกีดขวางเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าละอองน้ำจะไม่ถูกปิดกั้น ตัวอย่างเช่น ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างสปริงเกอร์และด้านบนของที่เก็บสินค้าอาจระบุไว้อย่างน้อย 18 นิ้ว ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ต้องปฏิบัติ

ตำแหน่งตัวเบี่ยง

ตัวเบี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการทำงานของสปริงเกอร์ ตัวอย่างเช่น สปริงเกอร์แบบแขวนอาจต้องใช้ตัวเบี่ยงให้อยู่ใต้เพดานประมาณ 1 ถึง 4 นิ้ว หากมีสิ่งกีดขวาง เช่น คาน อาจต้องมีการปรับตำแหน่งเพื่อให้กระจายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การคำนวณน้ำประปาและไฮดรอลิก 

แรงดันคงที่และแรงดันตกค้าง

ในการทำงานกับระบบสปริงเกอร์ ความเข้าใจแรงดันคงที่และแรงดันตกค้างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้งสองประเภทของแรงดันนี้มีบทบาทที่สำคัญในการคำนวณและควบคุมการทำงานของระบบน้ำ ตัวอย่างเช่น ระบบน้ำที่ต้องการให้แรงดันตกค้างขั้นต่ำที่ 50 psi ที่ฐานของไรเซอร์ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องใช้ความเข้าใจในแรงดันคงที่และแรงดันตกค้างเพื่อปรับแต่งและควบคุมการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้อง

การทดสอบการไหล

การดำเนินการที่หัวจ่ายน้ำในระบบน้ำประปาเป็นกระบวนการสำคัญที่มีความสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบน้ำประปาในสถานที่ต่างๆ การทดสอบเหล่านี้มีประการสองประเภทหลัก คือ การวัดอัตราการไหลและการวัดความดัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าน้ำประปามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ในสถานที่ที่จะใช้งาน ดังนั้น การทดสอบและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรละเลย การตรวจสอบและรักษาประสิทธิภาพของระบบน้ำประปา

8. มาตรฐานการติดตั้ง

9.มาตรฐานการติดตั้ง 

วัสดุ

ในการออกแบบและสร้างระบบที่มีแรงดันสูง เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ท่อที่ใช้ในระบบนี้อาจถูกระบุให้เป็นเหล็กสีดำหรือเหล็กชุบสังกะสี โดยการเลือกวัสดุนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนี้ควรมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับแรงดันการใช้งานสูงสุดของระบบ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อเหล็กดัดอาจต้องมีค่าแรงดันอย่างน้อย 300 psi เพื่อให้สามารถรับมือกับแรงดันที่สูงของระบบได้อย่างปลอดภัย

การป้องกันแผ่นดินไหว

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว การค้ำยันโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหว โครงสร้างค้ำยันช่วยให้ท่อหรือโครงสร้างที่อาจถูกความดันหรือเสียหายจากแผ่นดินไหวให้ไม่เคลื่อนที่มากเกินไป การติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ อาจจะจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ค้ำยันในระยะไม่เกิน 40 ฟุต (ประมาณ 12 เมตร) จากโครงสร้างหรือท่อที่ต้องการป้องกัน การติดตั้งในระยะนี้ช่วยให้โครงสร้างสามารถรับมือกับแรงแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ที่คุณสามารถนำไปใช้ ในชีวิตการทำงานได้จริง ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกแง่มุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ติดต่อ

บทความน่าสนใจ

logo drinstech

©2024 – All Right Reserved. Designed by Drinstech